Raport ESPI 10/2021

Nabycie 5% udziałów w kapitale zakładowym spółki Solenerga Sp. z o.o. BERG HOLDING S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 77/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku dot. zawarcia term sheet w sprawie inwestycji Emitenta w spółkę Solenerga Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Solenerga], informuje, iż Spółka zawarła prawnie wiążącą umowę inwestycyjną [Umowa], na mocy której Emitent nabył od dotychczasowego wspólnika Solenerga 40 udziałów tej spółki, reprezentujących 1% udziałów w kapitale zakładowym oraz objął w ramach podwyższenia kapitału zakładowego 160 udziałów Solenerga reprezentujących 4% udziałów w jej kapitale zakładowym.

Emitent na mocy zawartej Umowy zobowiązał się do dokonania płatności ceny za nabywane i obejmowane udziały Solenerga, poprzez pokrycie jej częściowo gotówką, częściowo poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci posiadanych przez Emitenta 125.000 akcji spółki NETSU S.A.

Strony ustalił ponadto, iż w terminie czterech miesięcy od dnia rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian wynikających z postanowień Umowy dot. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego dokonane zostanie przekształcenie spółki Solenerga w spółkę akcyjną, a następnie podjęte zostaną działania mające na celu wprowadzenie akcji tej spółki do obrotu na rynku NewConnect.

Solenerga jest dostawcą rozwiązań z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w dziedzinie inteligentnych rozwiązań dla domu. Firma jest bezpośrednim wykonawcą instalacji fotowoltaiki oraz dystrybutorem sprzętu i urządzeń. Strony Umowy będą prowadzić działalność handlową, dążącą do sprzedaży za pośrednictwem sieci handlowej Solenerga pomp ciepła produkowanych przez spółkę zależną Emitenta – NETSU S.A.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu Umowy ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż jej realizacja będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

zobacz raport

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this