Raport ESPI 15/2021

Aktualizacja planowanej strategia działalności Farmy Fotowoltaiki S.A. – spółki zależnej Emitenta BERG HOLDING S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 45/2020 informuje, o aktualizacji planowanej strategii działalności spółki zależnej Emitenta – Farmy Fotowoltaiki S.A. [Farmy Fotowoltaiki, Spółka zależna] obejmującej nową perspektywę czasową.

Strategia Farmy Fotowoltaiki na lata 2021-2023 zakłada:

1. pozyskanie w 2021 roku kapitału zewnętrznego od 4.000.000 zł do 10.000.000 zł na sfinansowanie bieżącej działalności oraz realizację planowanych inwestycji,
2. przeprowadzenie w 2021 roku kampanii crowdfundingowej i pozyskanie od inwestorów 4.050.000 zł,
3. realizację w 2021 roku pierwszych prac montażowych oraz uruchomienie pierwszej farmy we wsi Nagoszyn,
4. inwestycję w 2021 roku w podmiot działający na rynku fotowoltaiki, poprzez zakup udziałów na poziomie 5%-45%,
5. realizację w latach 2021 – 2022 projektów o mocy od 1MW do 10MW,
6. debiut akcji Farmy Fotowoltaiki na rynku NewConnect [Q4/2021 – Q1/2022],
7. realizację w latach 2022 – 2023 projektów o mocy do 40MW.

Ponadto Spółka zależna w ramach planowanej strategii zakłada:

1. rozwój sieci wykonawczej i dystrybucji poprzez zawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami i firmami projektowo-montażowymi,
2. rozwój zaplecza techniczno-handlowego oraz badawczego poprzez budowę własnego zespołu firm podwykonawczych, w systemie relacji B2B,
3. budowa bazy inwestorów zainteresowanych zakupem farm fotowoltaicznych lub inwestycją w branży fotowoltaiki,
4. działalność edukacyjna w zakresie propagowania ekotechnologii, w tym również współpraca z podmiotami aktywnymi w tym obszarze oraz udział i partnerstwo w wydarzeniach propagujących wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Spółka zależna planuje realizować działalność opierając się na następujących modelach współpracy:

1. realizacja projektów w ramach współpracy z Columbus Energy SA we własności 50/50, poprzez joint venture Columbus&Farmy Sp. z o.o. [Farmy Fotowoltaiki będą w pełni konsolidować wszelkie aktywa i zyski ze wszystkich spółek celowych],
2. realizacja projektów w ramach współpracy z partnerem zewnętrznym, na zasadach spółki celowej we własności opartej na modelu 51/49, gdzie po stronie partnera pozostaje wkład w postaci działki lub finansowania na poziomie 49%,
3. konsolidacja rynku poprzez zakup udziałów lub akcji w podmiotach prowadzących działalność w branży fotowoltaiki, w tym również nabywanie podmiotów, które posiadają gotowe farm lub zaakceptowane projekty tych inwestycji na każdym etapie zaawansowania.

Główne założenia prezentowanej zaktualizowanej strategii zakładają osiągnięcie przez Farmy Fotowoltaiki przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 9,7 mln zł rocznie w perspektywie kolejnych 15 lat.

O aktualizacji lub zmianach informacji objętych niniejszym raportem, Emitent poinformuje w trybie stosownych raportów bieżących.

Strategia Farmy Fotowoltaiki S.A.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI