Raport roczny Berg Holding S.A. za rok 2021

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok 2021.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport roczny Berg Holding S.A. za rok 2021 Sprawozdanie Finansowe Berg Holding za rok 2021 PDF Sprawozdanie Finansowe Berg Holding za rok 2021 XML Sprawozdanie Zarządu z działalności Berg Holding S.A. za rok 2021 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Berg Holding za rok 2021
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI