Raport EBI 4/2023

Wypowiedzenie umowy o wprowadzenie akcji Spółki do Alternatywnego Systemu obrotu na rynku NewConnect przez Autoryzowanego Doradcę

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 stycznia 2023 roku Autoryzowany Doradca, tj. Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Warszawie wypowiedział zawartą dnia 11 czerwca 2018 roku i zmienioną aneksem z dnia 2 września 2021 roku umowę o wprowadzenie akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, obejmującą wprowadzenie akcji seri A, I, J, K, L oraz M („Umowa”). Wypowiedzenie Umowy nastąpiło bez zachowania terminu wypowiedzenia, tj. z dniem 9 stycznia 2023 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI