Raport ESPI 11/2022

Informacja w sprawie zakończenia drugiego etapu sprzedaży mieszkań w nieruchomości Emitenta zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22 oraz przedterminowa częściowa spłata kredytu inwestycyjnego

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2017 z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zawarcia umów kredytowych na zakup nieruchomości oraz raportu bieżącego ESPI nr 6/2022 z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie przedterminowej częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego informuje, iż zakończony został drugi etap sprzedaży mieszkań w nieruchomości Emitenta zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22 (“Nieruchomość”).

Podczas drugiego etapu sprzedaży zawarto z Klientami przedwstępne umowy sprzedaży 16 lokali o łącznej powierzchni 586,6 m2 na łączną kwotę 3.392.425,56 zł netto + VAT.

Jednocześnie Spółka dokonała przedterminowej, częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego (“Kredyt”) w kwocie 1.350.405,45 zł. Kredyt został udzielony przez PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na zakup Nieruchomości na łączną kwotę 7.200.000,00 zł. Aktualna wysokość kapitału kredytu do spłaty na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wynosi 996.047,58 zł co oznacza, że Emitent dokonał do dnia dzisiejszego łącznej spłaty kapitału kredytu na kwotę 6.203.952,42 zł.

W wyniku ww. spłaty Kredytu przez Emitenta, uległ skróceniu termin jego spłaty. Początkowo Kredyt został udzielony do dnia 7 września 2027 roku. Obecnie termin spłaty Kredytu został określony na dzień 30 czerwca 2023 roku.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, ponieważ dotyczy bezpośrednio sytuacji finansowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI