Raport ESPI 2/2022

Stan realizacji prognoz wyników finansowych spółki zależnej od Emitenta – NETSU S.A. na rok 2021

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 72/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie prognoz wyników finansowych spółki zależnej od Emitenta, tj. NETSU S.A. na lata 2021 – 2022 informuje, że jednostkoweprognozy wyników finansowych spółki zależnej od Emitenta, tj. Netsu S.A. z siedzibą w Katowicach (“NETSU”, “Spółka zależna”) na rok 2021 nie zostały zrealizowane.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 3 grudnia 2020 roku raportem bieżącym Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację o prognozowanych wynikach finansowych NETSU, według których Spółka zależna przewidywała osiągnięcie w 2021 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 17.000.000,00 zł. Przedmiotową prognozę oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd NETSU na podstawie jego ówczesnego stanu wiedzy. W toku prac związanych z okresowym podsumowaniem wyników sprzedażowych Zarząd Spółki zależnej powziął informację, iż prognozowany poziom przychodów ze sprzedaży w 2021 roku nie został zrealizowany, z uwagi na kilkumiesięczne opóźnienie w terminie produkcji pierwszej partii pomp ciepła, spowodowanej przerwaniem globalnego łańcucha dostaw.

Wstępne przychody ze sprzedaży osiągnięte przez NETSU w 2021 roku wynoszą 6.955.025,61 zł netto. Jednocześnie informujemy, iż podane wyniki nie zostały poddane badniu przez biegłego rewidenta.

Szczegółowe wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę zależną w 2021 roku zostaną opublikowane w raportach okresowych, tj. w raporcie za IV kwartał 2021 rok oraz raporcie rocznym za 2021 rok.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI