Raport ESPI 3/2022

Aktualizacja prognoz wyników finansowych spółki zależnej od Emitenta – NETSU S.A. na rok 2022 oraz prognozy wyników finansowych NETSU S.A. na lata 2023 i 2024

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 72/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie prognoz wyników finansowych spółki zależnej od Emitenta tj. NETSU S.A. na lata 2021 – 2022 oraz raportu bieżącego ESPI nr 2/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie stanu realizacji prognoz wyników finansowych spółki zależnej od Emitenta – NETSU S.A. na rok 2021 informuje o aktualizacji jednostkowych prognoz wyników finansowych spółki zależnej od Emitenta, tj. NESTU S.A. z siedzibą w Katowicach (“NETSU”, “Spółka zależna”) na rok 2022. Jednocześnie Emitent przedstawia poniżej prognozy jednostkowych wyników finansowych Spółki zależnej na lata 2023-2024.

Emitent informuje, że Zarząd NETSU w oparciu o analizę dostępnych danych rynkowych, przy uwzględnieniu koniunktury gospodarczej na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, jak również informacji o niezrealizowaniu przez Spółkę zależną prognozowanego poziomu przychodów ze sprzedaży w 2021 roku z uwagi na kilkumiesięczne opóźnienie w produkcji nowej partii pomp ciepła, podjął decyzję o aktualizacji jednostkowych prognoz wyników finansowych NETSU na rok 2022 oraz publikacji jednostkowych prognoz wyników finansowych NETSU na lata 2023-2024, zgodnie z którymi planowane jest osiągnięcie (łącznie w zakresie sprzedaży hurtowej jak i detalicznej):

– 18 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2022 roku,
– 36 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2023 roku,
– 50 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2024 roku.

Jednocześnie z uwagi na wysoką dynamikę zmian cen kosztów związanych z transportem i zakupem niezbędnych do produkcji komponentów, odstąpiono od publikacji informacji o prognozowanym zysku netto w poszczególnych latach.

W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie ww. informacji, Emitent niezwłocznie przekaże informację w trybie stosownych raportów bieżących.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI