Raport ESPI 5/2022

Wstępne wyniki finasowe za IV kwartał 2021 roku spółki zależnej od Emitenta – Śląska Prohibicja S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w związku z prowadzonym procesem agregacji danych finansowych spółki zależnej od Emitenta, tj. Śląska Prohibicja S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka zależna” lub “Śląska Prohibicja”), mając na uwadze przeprowadzoną w dniu 27 stycznia 2022 roku analizę poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat Spółki zależnej, powziął informację o następujących, wstępnych wynikach finansowych za IV kwartał 2021 roku tj. okres od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku:

– przychody netto ze sprzedaży: 2.308.490,55 zł,
– zysk brutto: 325.417,32 zł,
– zysk netto: 323.384,32 zł.

Jednocześnie wstępne wyniki finansowe Śląskiej Prohibicji w ujęciu narastającym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wyniosły:

– przychody netto ze sprzedaży: 5.937.846,53 zł,
– zysk brutto: 739.551,43 zł,
– zysk netto: 678.498,43 zł.

Zaprezentowane wyniki Spółki zależnej nie są ostateczne i mogą ulec zmianie po wewnętrznej weryfikacji. Ostateczne wynik zostaną przedstawione w raporcie za IV kwartał 2021 roku Emitenta, który zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2022, zostanie opublikowany w dniu 14 lutego 2022 roku. Na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostało sporządzone badanie biegłego rewidenta ze sprawozdania finansowego za 2021 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI