Raport ESPI 6/2022

Przedterminowa częściowa spłata kredytu inwestycyjnego

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2017 z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zawarcia umów kredytowych na zakup nieruchomości informuje, iż dnia 2 lutego 2022 roku Spółka dokonała przedterminowej, częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego (“Kredyt”) w kwocie 885.004,31 zł.

Kredyt został udzielony przez PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na zakup nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22 KW nr KA1K/00024310/2 na łączną kwotę 7.200.000,00 zł. Aktualna wysokość kapitału kredytu do spłaty na dzień dzisiejszy wynosi 2.346.454,03 zł, co oznacza że Emitent dokonał do dnia dzisiejszego łącznej spłaty kapitału kredytu na kwotę 4.853.546,97 zł.

W wyniku ww. spłaty Kredytu przez Emitenta, uległ skróceniu termin jego spłaty. Początkowo Kredyt został udzielony do dnia 7 września 2027 roku. Obecnie termin spłaty Kredytu został określony na dzień 31 stycznia 2025 roku.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, ponieważ dotyczy bezpośrednio sytuacji finansowej Emitenta.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI