Raport ESPI 7/2022

Zawarcie przedwstępnych umów zakupu 100% udziałów w spółkach Palabra sp. z o.o. i Moniuszki 7 sp. z o.o. posiadających nieruchomości

Zarząd BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej jako: “Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 24 lutego 2022 r. zawarł ze spółką JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie dwie przedwstępne umowy zakupu 100% udziałów w spółkach, posiadających w swoich aktywach nieruchomości, stanowiące działki o łącznej powierzchni 0,9932 ha, zabudowane budynkami komercyjnymi o łącznej powierzchni 7 286,67 m2.

Przedmiotowe umowy dotyczą zakupu 100% udziałów w następujących podmiotach:

– Palabra sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – 48.000 udziałów, stanowiących 100% udziałów w tej spółce, za cenę 9 mln zł;
– Moniuszki 7 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – 4.500 udziałów, stanowiących 100% udziałów w tej spółce, za cenę 9 mln zł.

Podpisanie umów przyrzeczonych oraz uregulowanie zapłaty za te udziały powinno nastąpić do 30 czerwca 2023 r. Ustalone ceny zostaną skorygowane o pozostałe do uregulowania przez te spółki zobowiązania, w tym przede wszystkim zobowiązania z tytułu kredytów.

Zarząd Spółki wskazuje, iż Palabra sp. z o.o. jest właścicielem nieruchomości komercyjnej w Sosnowcu, natomiast Moniuszki 7 sp. z o.o. jest właścicielem nieruchomości komercyjnej w Katowicach.

Przedmiotowe udziały nabywane są w celu zwiększenia wartości aktywów grupy holdingowej, w związku z jej rozwojem w sektorze Nieruchomości.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI