Raport ESPI 8/2022

Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2022 roku wypowiedział umowę o wykonywanie czynności animatora rynku NewConnect dla akcji Emitenta, zawartą w dniu 6 września 2021 roku z Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

W konsekwencji ww. umowa, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 42/2021, ulegnie rozwiązaniu z dniem 30 kwietnia 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI