Raport ESPI 47/2021

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. umowy sprzedaży

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 43/2021 z dnia 9 września 2021 roku [dot. informacji w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln zł przez spółkę zależną od Emitenta] oraz raportu bieżącego ESPI nr 45/2021 z dnia 24 września 2021 roku [dot. uzupełnienia informacji w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln zł przez spółkę zależną od Emitenta] informuje, iż powziął informację, że w dniu dzisiejszym tj. 15 października 2021 roku pomiędzy spółką zależną od Emitenta tj. NETSU S.A. [Spółka zależna], a Kontrahentem, który nie wyraził zgody na ujawnienie swoich danych w treści raportu bieżącego [Kupujący] została zawarta umowa sprzedaży pomp ciepła [Umowa], przedmiotem której jest sprzedaż przez Spółkę zależną na rzecz Kupującego pomp ciepła i urządzeń dodatkowych o łącznej wartości 2.048.677,60 zł netto + VAT, tj. 2.519.873,45 zł brutto.

Pompy ciepła oraz urządzenia dodatkowe objęte przedmiotem Umowy będą dostarczane przez Spółkę zależną w partiach lub pojedynczo, w zależności od bieżącego zapotrzebowania Kupującego. Płatność za wszystkie sprzedawane w ramach Umowy pompy ciepła i urządzenia dodatkowe nastąpi na podstawie wystawionych przez Spółkę zależną faktur VAT.

Jednocześnie Spółka zależna udzieliła Kupującemu na całe zamówienie 2-letniej rękojmi na pompy ciepła oraz urządzenia dodatkowe na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz 7-letniej gwarancji na zasadach określonych w dokumentach gwarancyjnych.

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zostaje zawarta na czas realizacji dostaw wszystkich pomp ciepła oraz urządzeń dodatkowych objętych przedmiotem Umowy.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie odstąpienia od Umowy przez każdą ze stron, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this