Raport EBI 11/2021

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało skierowane pytanie Akcjonariusza do Emitenta, na które zostanie udzielona odpowiedź w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Emitenta przekaże odrębnym raportem bieżącym informacje o udzieleniu odpowiedzi na pytanie Akcjonariusza.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8, 9 i 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI