Raport ESPI 18/2021

Zawarcie przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. – Columbus&Farmy Sp. z o.o. – umów nabycia pięciu projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 MW

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, że spółka współzależna od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o. [C&F], w której spółka Farmy Fotowoltaiki S.A. posiada 50% udziałów, zawarła szereg umów nabycia projektów fotowoltaicznych na mocy, których C&F ustaliła wraz ze Sprzedającym szczegółowe warunki oraz zasady zakupu następujących projektów:

1. projekt Niemstów zlokalizowany w woj. podkarpackim, polegający na realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działce o powierzchni 1,97 ha,
2. projekt Opaka 1 oraz projekt Opaka 2, zlokalizowane w woj. podkarpackim, polegające na realizacji dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 MW na działce o powierzchni 4,78 ha,
3. projekt Tymce 1 oraz projekt Tymce 2, zlokalizowane w woj. podkarpackim, polegające na realizacji dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 MW
na działkach o powierzchni 4,84 ha.

Na mocy zawartych umów, strony ustaliły, iż Sprzedający przeniesie własność ww. projektów na rzecz C&F w chwili uprawomocnienia się kompletu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę.

Jednocześnie C&F zastrzegła możliwość odstąpienia od ww. umów w terminie jednego roku od dnia ich zawarcia z chwilą, gdy Sprzedający wbrew deklaracji nie dokona przeniesienia praw, obowiązków i dokumentów oraz gdy Sprzedający nie usunie potencjalnych wad prawnych związanych z ww. projektami.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu umów ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż jej realizacja będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI