Raport ESPI 20/2021

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. umowy sprzedaży pomp ciepła

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, iż spółka zależna od Emitenta – NETSU S.A. zawarła umowę na sprzedaż pomp ciepła wraz z urządzeniami dodatkowymi na łączną kwotę 568.796,20 zł netto + VAT.

Na mocy zawartej umowy NETSU S.A. udzieliło Kupującemu 2-letniej rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz 7-letniej gwarancji na zasadach określonych w dokumentach gwarancyjnych. Ponadto każda ze stron może rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu umowy sprzedaży ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż jej realizacja będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI