Raport ESPI 27/2021

Zawarcie umowy nabycia projektu elektrowni fotowoltaicznej przez spółkę celową Nagoszyn Sp. z o.o. zależną od Columbus & Farmy Sp. z o.o. – spółki współzależnej od Farmy Fotowoltaiki S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 70/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zawarcia przez spółkę współzależną od Farmy Fotowoltaiki S.A. tj. Columbus & Farmy Sp. z o.o. [C&F] przedwstępnej umowy nabycia projektu fotowoltaicznego informuje, że Zarząd spółki zależnej od C&F tj. Nagoszyn Sp. z o.o. [Spółka Nagoszyn] z siedzibą w Katowicach, w wyniku wykonania umowy przedwstępnej zawarł umowę przyrzeczoną nabycia projektu elektrownii fotowoltaicznej o mocy 1 MW, na nieruchomości zlokalizowanej w Nagoszynie, gmina Żyraków, województwo podkarpackie [Projekt Nagoszyn].

Na mocy przedmiotowej umowy strony ustaliły, iż przeniesienie prawa własności Projektu Nagoszyn na Spółkę Nagoszyn nastąpi, z chwilą zapłaty ceny wynoszącej 60.000 Euro.

Projekt Nagoszyn jest realizowany ze środków pochodzących z emisji publicznej akcji serii C – spółki zależnej od Emitenta tj. Farmy Fotowoltaiki S.A. zgodnie z celem emisyjnym, a rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest jeszcze w drugim kwartale 2021 roku.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu umowy ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż jej realizacja będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI