Raport ESPI 36/2021

Zawarcie umowy nabycia projektu elektrowni fotowoltaicznej przez spółkę celową Farma F10 Sp. z o.o. zależną od Columbus & Farmy Sp. z o.o. – spółki współzależnej od Farmy Fotowoltaiki S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie zawarcia przez spółkę współzależną od Farmy Fotowoltaiki S.A. tj. Columbus & Farmy Sp. z o.o. [C&F] przedwstępnej umowy nabycia projektu fotowoltaicznego informuje, że Zarząd spółki zależnej od C&F tj. Farma F10 Sp. z o.o. [Farma F10] z siedzibą w Katowicach, w wyniku wykonania umowy przedwstępnej zawarł umowę przyrzeczoną nabycia projektu elektrownii fotowoltaicznej o mocy 2 x 0,85 MW, na nieruchomości zlokalizowanej we wsi Miejsce Piastowe, województwo podkarpackie [Projekt Miejsce Piastowe].

Na mocy przedmiotowej umowy strony ustaliły, iż przeniesienie prawa własności Projektu Miejsce Piastowe na spółkę Farma F10 nastąpi, z chwilą zapłaty ceny wynoszącej 300 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu umowy ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż jej realizacja będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI