31/2020 – Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji BERG HOLDING Spółka Akcyjna – zobacz

30/2020 – Korekta raportu za II kwartał 2020 roku (jednostkowego oraz skonsolidowanego) BERG HOLDING Spółka Akcyjna – zobacz

28/2020 – Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji BERG HOLDING Spółka Akcyjna – zobacz

21/2020 – Zatwierdzenie uchwały o zmianie nazwy Emitenta na Berg Holding S.A. oraz pozostałe uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

20/2020 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2020 roku Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

19/2020 – Żądanie akcjonariusza Spółki o wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwał, dotyczących min. zmiany nazwy Spółki na Berg Holding S.A. Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

14/2020 – Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

13/2020 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2020 roku Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

11/2020 – Zakończenie subskrypcji akcji serii K Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

10/2020 – Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

9/2020 – Raport roczny Spółki za rok 2019 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

8/2020 – Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

6/2020 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

5/2020 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 lutego 2020 roku Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

4/2020 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

2/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 14 lutego 2020 roku Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

17/2019 – Raport okresowy za II kwartał 2019 roku – zobacz

16/2019 – Korekta raportu EBI nr 15/2019 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

15/2019 – Przydział obligacji serii W Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

14/2019 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. – zobacz

13/2019 – Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

12/2019 – Uzupełnienie raportu rocznego za rok 2018 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

11/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku – zobacz

10/2019 – Raport roczny za rok 2018 – zobacz

9/2019 – Raport okresowy za I kwartał 2019 roku Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

8/2019 – Zakończenie subskrypcji akcji serii J Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

7/2019 – Korekta raportu EBI nr 30/2018 dot. zakończenia subskrypcji akcji serii I Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

6/2019 – Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019). – zobacz

5/2019 – Przydział obligacji serii L2 i obligacji serii L3 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

4/2019 – Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

3/2019 – Przydział obligacji serii F2 oraz redukcja zapisów Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

2/2019 – Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019). – zobacz

1/2019 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

38/2018 – Przydział obligacji serii L1 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

37/2018 – Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

36/2018 – Raport okresowy za III kwartał 2018 roku Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

35/2018 – Wypłata dywidendy za rok 2017 w wysokości 1.041.946,40 zł Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

34/2018 – Emisja obligacji serii L1 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

33/2018 – Przydział obligacji serii M1 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

32/2018 – Przydział obligacji serii K2 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

31/2018 – Raport okresowy za II kwartał 2018 roku Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

30/2018 – Zakończenie subskrypcji akcji serii I Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

29/2018 – Korekta raportu okresowego za I kwartał 2018 roku Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

28/2018 – Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

27/2018 – Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

26/2018 – Emisja obligacji serii H2 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

25/2018 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A, które odbyło się w dniu 30 lipca 2018 roku Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

24/2018 – Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

23/2018 – Przydział obligacji serii K1 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

22/2018 – Przydział obligacji serii H1 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

21/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 30 lipca 2018 roku Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

20/2018 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

19/2018 – Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii I Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

18/2018 – Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

17/2018 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej w związku z przejściem do bezpośrednich struktur Emitenta Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

16/2018 – Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

15/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

14/2018 – Raport roczny za rok 2017 spółki Śląskie Kamienice S.A. Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

13/2018 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

12/2018 – Raport okresowy za I kwartał 2018 roku Śląskie Kamienice S.A. Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

11/2018 – Przydział obligacji serii G1 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

10/2018 – Życiorys zawodowy Członka Zarządu Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKA00019) – zobacz

9/2018 – Przydział obligacji serii F1 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

8/2018 – Powołanie Członka Zarządu Spółki Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

7/2018 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

6/2018 –Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A, które odbyło się w dniu 26 marca 2018 roku Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

5/2018 – Przydział obligacji serii E Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

4/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 26 marca 2018 roku Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

3/2018 – Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna (PLSLKAM00019) – zobacz

2/2018 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

1/2018 – Emisja obligacji serii D2 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

14/2017 – Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

13/2017 – Emisja obligacji serii D1 Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

12/2017 – Oświadczenie w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

11/2017 – Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

10/2017 – Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

9/2017 – Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA – zobacz

8/2017 – Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA – zobacz

7/2017 – Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA – zobacz

6/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2017 (26.10.2017) – zobacz

5/2017 – Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA (08.09.2017 r.) – zobacz

4/2017 – Emisja obligacji serii C1 ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA (01.09.2017r.) – zobacz

3/2017 – Uchwała nr 1003/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E, F, G i H spółki ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (31.08.2017r .) – zobacz

2/2017 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017 ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA (11.08.2017 r.) – zobacz

1/2017 – Przydzielenie dostępu do systemu EBI ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA (11.08.2017 r.) – zobacz

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI